Musicians of the CKSO

Musicians & Staff

As of April, 2024 (Concertmaster Assistant Concertmaster Principal Assistant Principal)

General Director
Koji Matsui (Mayor of Kyoto)
Vice General Director
Yoshiaki Morikawa (Executive Director of Kyoto City Music Art Cultural Promoting Foundation)
Dai Kusaki (Senior Policy Administrator for Culture and Arts of Kyoto)
General Manager
Takayuki Mori
Advisor
Yasuhiro Kondo
Chief Conductor
Nodoka Okisawa
Principal Guest Conductor
Jan Willem de Vriend
Conductor Laureate
Naoto Otomo
 
Junichi Hirokami
Concertmaster
Takashi Izuhara
Special Honorary
Friendship Concertmaster
Yasushi Toyoshima
Special Guest Concertmasters
Yasunao Ishida
Ribon Aida
Solo Principal Viola
Mazumi Tanamura
Solo Principal Cello
Noboru Kamimura
Special Principal Cello
Hiroyasu Yamamoto
Assistant Concertmaster
Taira Ozaki
1st Violin
 • Mayumi Hasegawa
 • Takeaki Inoue
 • Chizuko Katayama
 • Kaori Kato
 • Tomoko Kinoshita
 • Yumi Matsutani
 • Shima Shiohara
 • Ayumi Tamura
 • Yasuko Tateishi
 • Ayumi Toyonaga
 • Miho Yamamoto
2nd Violin
 • Yuko Yasui
 • Yoko Sugie
 • Tomoko Aimoto
 • Yukiatsu Fukuhara
 • Tomoko Mae
 • Yuki Mori
 • Kyoko Morimoto
 • Ayumi Niwa
 • Atoko Noda
 • Yukiko Sanse
 • Akiko Tsuji
Viola
 • Koichi Komine
 • Akiyo Takamura
 • Mika Igarashi
 • Yoko Kanamoto
 • Nozomi Kinomura
 • Ann Maeyama
 • Midori Maruyama
 • Takuya Oda
 • Akiko Tamura
 • Makiko Yamada
Violoncello
 • Masao Nakanishi
 • Hisashi Ichiraku
 • Donald Litcher
 • Tadashi Sato
 • Eriya Takase
 • Tui Min
 • Masakazu Watanabe
Contrabass
 • Fuyuki Kurokawa
 • Mika Ishimaru
 • Yutaka Esashi
 • Shuji Idehara
 • Tadashi Kanki
 • Masaru Nishiguchi
 • Yuji Onishi
Flute / Piccolo
 • Hiroaki Ueno
 • Yoshiko Nakagawa
 • Tomoko Ichikawa
 • Makiko Nishio
Oboe /
English Horn
 • Ikuko Takayama
 • Emi Doi
 • Yuta Toda
Clarinet
 • Naoko Kotaniguchi
 • Yoshio Tsutsui
 • Jong-Chul Hyun
 • Yuko Suzuki
Bassoon
 • Yoichiro Nakano
 • Yasuyuki Higashiguchi
 • Hiroshi Muranaka
 • Hajime Shuto
Horn
 • Masayoshi Kakimoto
 • Kazunari Minase
 • Shinichi Nakagawa
 • Junji Ogura
 • Hideaki Sawashima
Trumpet
 • Harald Naess
 • Michiko Inagaki
 • Takeshi Nishiuma
Trombone
 • Motoji Konishi
 • Atsushi Tozawa
Tuba
 • Peter Link
Percussion
 • Kosuke Nakayama
 • Hitoshi Takuma
 • Naoko Fukuyama
 • Asuka Manabe
Harp
 • Eri Matsumura
Chief Conductor
Nodoka Okisawa
Principal
Guest Conductor
Jan Willem de Vriend
Conductor Laureate
Naoto Otomo
 
Junichi Hirokami
Concertmaster
Takashi Izuhara
Special Honorary
Friendship Concertmaster
Yasushi Toyoshima
Special Guest Concertmasters
Yasunao Ishida
Ribon Aida
Solo Principal Viola
Mazumi Tanamura
Solo Principal Cello
Noboru Kamimura
Special Principal Cello
Hiroyasu Yamamoto
Assistant Concertmaster
Taira Ozaki
Artistic Department
 • Senior Manager
  Miyako Murashima
  Shigeki Mori
 • Chief Producer
  Koichi Takao
 • Producer
  Masakazu Hamada
 • Planning Staff
  Momoko Hagio
  Yuki Nishio
  Natsumi Miyagawa
  Hiroya Yokota
 • Stage Manager
  Shigeki Hidaka
 • Librarian
  Akiho Nemoto
 • Assistant Librarian
  Sota Kamon
 • Personnel Manager
  Fusae Morimoto
 • Marketing・Brand strategy
  Akiko Tsuta
  Fukuko Miura
 • Public Relations
  Noriko Osada
 • Friends of CKSO & Ticket Sales
  Yuko Okada
  Saori Ohara
Administration Department
 • Senior Manager
  Kenta Ide
 • Manager
  Mika Kojima
  Sadayuki Hayashi
 • General Clerk
  Maika Sato
  Kyota Asai
  Yuki Hamaguchi