Musicians of the CKSO

Musicians & Staff

As of July, 2020 (Concertmaster Assistant Concertmaster Principal Assistant Principal)

General Director
Daisaku Kadokawa (Mayor of Kyoto)
Vice General Director
Yoshiaki Morikawa (Executive Director of Kyoto City Music Art Cultural Promoting Foundation)
Hiroaki Yamanaka (Senior Policy Administrator for Culture and Arts of Kyoto)
Executive Producer
Yasuhiro Kondo
General Manager
Satoru Hashimoto
Chief Conductor &
Artistic Advisor
Junichi Hirokami
Principal Guest Conductor
John Axelrod
Conductor Laureate
Naoto Otomo
Concertmaster
Takashi Izuhara
Special Honorary
Friendship Concertmaster
Yasushi Toyoshima
Special Guest Concertmasters
Yasunao Ishida
Ribon Aida
Solo Principal Viola
Mazumi Tanamura
Solo Principal Cello
Noboru Kamimura
Special Principal Cello
Hiroyasu Yamamoto
Assistant Concertmaster
Taira Ozaki
1st Violin
 • Kayoko Hirose
 • Takeaki Inoue
 • Chizuko Katayama
 • Kaori Kato
 • Tomoko Kinoshita
 • Yumi Matsutani
 • Shima Nakano
 • Mayumi Oda
 • Ayumi Tamura
 • Yasuko Tateishi
 • Miho Yamamoto
2nd Violin
 • Yuko Yasui
 • Yoko Sugie
 • Tomoko Aimoto
 • Yukiatsu Fukuhara
 • Tomoko Mae
 • Yuki Mori
 • Kyoko Morimoto
 • Ayumi Niwa
 • Atoko Noda
 • Yukiko Sanse
 • Akiko Tsuji
Viola
 • Koichi Komine
 • Akiyo Takamura
 • Mika Igarashi
 • Yoko Kanamoto
 • Nozomi Kinomura
 • Midori Maruyama
 • Takuya Oda
 • Akiko Tamura
 • Makiko Yamada
Violoncello
 • Masao Nakanishi
 • Masao Furukawa
 • Donald Litcher
 • Tadashi Sato
 • Eriya Takase
 • Tui Min
 • Masakazu Watanabe
Contrabass
 • Fuyuki Kurokawa
 • Mika Ishimaru
 • Yutaka Esashi
 • Shuji Idehara
 • Tadashi Kanki
 • Masaru Nishiguchi
 • Yuji Onishi
Flute / Piccolo
 • Hiroaki Ueno
 • Yoshiko Nakagawa
 • Tomoko Ichikawa
 • Makiko Nishio
Oboe /
English Horn
 • Ikuko Takayama
 • Emi Doi
 • Yuta Toda
Clarinet
 • Naoko Kotaniguchi
 • Yoshio Tsutsui
 • Jong-Chul Hyun
 • Yuko Suzuki
Bassoon
 • Yoichiro Nakano
 • Yasuyuki Higashiguchi
 • Hiroshi Muranaka
 • Hajime Shuto
Horn
 • Masayoshi Kakimoto
 • Kazunari Minase
 • Shinichi Nakagawa
 • Junji Ogura
 • Hideaki Sawashima
Trumpet
 • Harald Naess
 • Michiko Inagaki
 • Takeshi Nishiuma
Trombone
 • Tetsu Okamoto
 • Akihiko Itani
 • Motoji Konishi
 • Atsushi Tozawa
Tuba
 • N.N.
Percussion
 • Kosuke Nakayama
 • Hitoshi Takuma
 • Naoko Fukuyama
 • Asuka Manabe
Harp
 • Eri Matsumura
Chief Conductor &
Artistic Advisor
Junichi Hirokami
Principal Guest Conductor
John Axelrod
Conductor Laureate
Naoto Otomo
Concertmaster
Takashi Izuhara
Special Honorary
Friendship Concertmaster
Yasushi Toyoshima
Special Guest Concertmasters
Yasunao Ishida
Ribon Aida
Solo Principal Viola
Mazumi Tanamura
Solo Principal Cello
Noboru Kamimura
Special Principal Cello
Hiroyasu Yamamoto
Assistant Concertmaster
Taira Ozaki
Artistic Department
 • Senior Manager
  Shinji Kawamoto
 • Senior Producer
  Yoshihiro Ueno
 • Producer
  Masakazu Hamada
 • Planning Staff
  Tatsuhiro Nakajo
  Takako Tanaka
 • Stage Manager
  Shigeki Hidaka
  Taku Yamaguchi
 • Librarian
  Yoshihiro Nakamura
  Akiho Nemoto
 • Personnel Manager
  Fusae Morimoto
Administration Department
 • Senior Manager
  Yusuke Fukuda
 • Manager
  Masaki Takahashi
  Sadayuki Hayashi
 • Accountant
  Kensuke Ashida
 • General Clerk
  Eriko Kawashima
 • Sales & Marketing Manager
  Kazumasa Kawamura
 • Public Relations
  Noriko Osada
 • Friends of CKSO & Ticket Sales
  Yuko Okada
  Momoko Hagio