Musicians of the KSO

Musicians & Staff

As of October, 2019 (Concertmaster Assistant Concertmaster Principal Assistant Principal)

General Director
Daisaku Kadokawa (Mayor of Kyoto)
Vice General Director
Nobuyuki Kitamura (Senior Policy Administrator for Culture and Arts of Kyoto)
General Manager
Noriaki Azuma
Business Strategy Advisor
Yasuhiro Kondo
Chief Conductor &
Music Advisor
Junichi Hirokami
Principal Guest Conductor
Ken Takaseki
Principal Guest Conductor
Tatsuya Shimono
Conductor Laureate
Naoto Otomo
Concertmaster
Takashi Izuhara
Solo Principal Cello
Noboru Kamimura
Solo Principal Viola
Mazumi Tanamura
Assistant Concertmaster
Taira Ozaki
1st Violinn
 • Takashi Izuhara
 • Taira Ozaki
 • Mayumi Hasegawa
 • Kayoko Hirose
 • Takeaki Inoue
 • Chizuko Katayama
 • Kaori Kato
 • Tomoko Kinoshita
 • Yumi Matsutani
 • Shima Nakano
 • Ayumi Tamura
 • Yasuko Tateishi
 • Miho Yamamoto
2nd Violin
 • Yoko Sugie
 • Tomoko Aimoto
 • Yukiatsu Fukuhara
 • Tomoko Mae
 • Yuki Mori
 • Kyoko Morimoto
 • Ayumi Niwa
 • Atoko Noda
 • Yukiko Sanse
 • Akiko Tsuji
Viola
 • Koichi Komine
 • Akiyo Takamura
 • Mika Igarashi
 • Yoko Kanamoto
 • Nozomi Kinomura
 • Midori Maruyama
 • Takuya Oda
 • Shoko Takami
 • Akiko Tamura
 • Makiko Yamada
Violoncello
 • Hiroyasu Yamamoto
  (Special Guest Principal)
 • Masao Nakanishi
 • Masao Furukawa
 • Donald Litcher
 • Tadashi Sato
 • Eriya Takase
 • Tui Min
 • Masakazu Watanabe
Contrabass
 • Fuyuki Kurokawa
 • Mika Ishimaru
 • Yutaka Esashi
 • Shuji Idehara
 • Tadashi Kanki
 • Masaru Nishiguchi
 • Yuji Onishi
Flute / Piccolo
 • Hiroaki Ueno
 • Yoshiko Nakagawa
 • Tomoko Ichikawa
 • Makiko Nishio
Oboe /
English Horn
 • Ikuko Takayama
 • Emi Doi
Clarinet
 • Naoko Kotaniguchi
 • Yoshio Tsutsui
 • Jong-Chul Hyun
 • Yuko Suzuki
Bassoon
 • Yoichiro Nakano
 • Yasuyuki Higashiguchi
 • Hiroshi Muranaka
 • Hajime Shuto
Horn
 • Masayoshi Kakimoto
 • Kazunari Minase
 • Shinichi Nakagawa
 • Junji Ogura
 • Hideaki Sawashima
Trumpet
 • Harald Naess
 • Hiroaki Hayasaka
 • Michiko Inagaki
 • Takeshi Nishiuma
Trombone
 • Tetsu Okamoto
 • Akihiko Itani
 • Motoji Konishi
 • Atsushi Tozawa
Tuba
 • N.N.
Percussion
 • Kosuke Nakayama
 • Hitoshi Takuma
 • Naoko Fukuyama
 • Asuka Manabe
Harp
 • Eri Matsumura
Chief Conductor & Music Advisor
Junichi Hirokami
Principal Guest Conductor
Ken Takaseki
Principal Guest Conductor
Tatsuya Shimono
Conductor Laureate
Naoto Otomo
Concertmaster
Takashi Izuhara
Solo Principal Cello
Noboru Kamimura
Solo Principal Viola
Mazumi Tanamura
Assistant Concertmaster
Taira Ozaki
Artistic Department
 • Acting Senior Manager &
  Chief Manager

  Tomoyasu Shibata
 • Manager
  Rie Shirakata
 • Stage Manager
  Shigeki Hidaka
 • Librarian
  Yoshihiro Nakamura
 • Personnel Manager
  Fusae Morimoto
 • Planning and Production
  Tatsuhiro Nakajo
 • Public Relations
  Noriko Osada
Business Department
 • Senior Manager
  Masaaki Nakahama
 • Manager
  Katsuya Yoshikawa
 • Ai Yasufuku
 • Ryoichi Nougi
 • Friends of KSO
  Momoko Hagio
  Sakura Inoue